Anasayfa / Köşe Yazıları / Emperyalizmin garnizon devletçikleri ve kardeş Azerbaycan

Emperyalizmin garnizon devletçikleri ve kardeş Azerbaycan

Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından yaptığı saldırının nedenlerini ve sonuçlarını irdelemeyi sürdürüyoruz.

Herkesin hemfikir olduğu tek şey; Ermenistan’ın bu saldırıyı, kimsenin bilgisi, etkisi veya yönlendirmesi olmadan ve tamamen kendi iradesiyle yapamayacağı düşüncesidir. Doğrudur aksi düşünülemez bile. Zira Ermenistan emperyalizmin garnizon devletçiğidir. Bu durum sadece Ermenistan’dan da ibaret değildir. Yunanistan, İsrail ve Ermenistan, emperyalizmin tampon işlevine de sahip üç garnizon devletçiğidir. Emperyalizmin güdümünde ve birleşik kaplar düzeneğiyle çalıştırılırlar. Adeta kan akışı gibi birbirleriyle jeopolitik dolaşımla eklemlenmiştirler.

Şimdi de bu üçlüye, dördüncüsü eklenmesi istenmektedir. Suriye’nin kuzeyinde PKK terör örgütü eliyle kurdurulmak istenen yeni garnizon devletçiği de yine emperyalizmin ürünü olarak ve yine tampon işlevi görerek, diğer garnizon devletçiklere eklemlenmesi istenmektedir. Bulundukları bölgelere yapay olarak montajlanmış olan bu devletçikler, hizmet ettiği küresel güçler adına Fas’tan, Çin’e kadar uzanan geniş coğrafi alanın, İslam ve Türk dünyasının jeopolitik içeriğinde kalıcı egemenlik kurabilmenin araçlarıdır.

Bu garnizon devletçikler; bulundukları bölgelerde tüm mazlum halkları birbirine düşmanlaştırma, sürekli çelişkiler üretme ve gerilim iklimini süreklileştirerek, bölgede bütünleşme, birlik oluşturma imkanlarını dağıtma, köreltme ve giderek imkansızlaştırma çabasına hizmet etmektedirler.

Bu işleviyle garnizon devletçikler, gerilimlerin çatışmaların üretim merkezidirler. Bugün bu üç garnizon devletçiğinin uzantıları, Yahudi-Ermeni-Rum lobisi olarak üçünün bir arada en etkin olarak bulunduğu ülke ABD’dir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki; bu garnizon devletçiklere yönelik Batı emperyalizminin ağırlığına rağmen Rusya’da yine emperyalist refleksle karşılık vererek, özelikle en yakınındaki Ermenistan üzerinde tarihsel denetimini korumaktadır.

Ermenistan’ı kullananlar, Türkiye ile Asya arasındaki jeopolitik sürekliliği kesintiye uğratarak, Türk devletlerinin birbiriyle doğrudan bağ kurabilecek coğrafi imkanı da engellemişlerdir. Dağlık Karabağ’ın işgali, esasen bu refleksin ürünüdür. Azerbaycan Türkleriyle Türkiye’nin bağını kesme çabasıdır esas olan.

Bugün de Ermenistan’ın saldırısının arkasındaki yönlendirici refleks, esasen yine hedefe Türkiye’yi koymaktadır. Bu saldırı, Doğu Akdeniz ve Suriye’de yaşananlardan bağımsız değildir.

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığından rahatsızlık duyanların, bu üç garnizon devletçiği harekete geçirme çabasının bir yansımasıdır.

Başta ABD, Fransa, Rusya olmak üzere Ermenistan üzerinde etkili olan her aktörün bir Türkiye ajandası olduğundan bugün yaşanan bu gerilimden hepsinin kendileri lehine bir beklentisi mutlaka vardır.

Bu noktada son saldırıda, Ermenistan üzerinde hangi aktörün yönlendirmesinin etkili olduğunu anlamak ve ona göre çıkarımlarda bulunmak şüphesiz önemlidir. Bunu yaparken, meseleye Batı ve Rusya arasında taraf tutarak, yaklaşmak yanıltıcıdır. Yani; salt ABD karşıtlığına dayalı, Rusya yandaşlığı veya salt Rusya karşıtlığına dayalı ABD yandaşlığı refleksiyle meselenin esası belirlenemez. Esas olan; meselelere her şeyden arınarak, salt Türkiye merkezli bakabilmek ve Türkiye’nin iradesine odaklanmaktır.

Bugün geldiğimiz noktada esas olan husus; Azerbaycan topraklarının, emperyalizmin işgalinden kurtarılmasıdır. Bugün o gündür. Devletiyle, milletiyle hepimiz Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizleyiz.

Bu dava; Türk Milleti’nin davasıdır.

Bu dava; Türkiye’nin emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin davasıdır.

Bu dava; 15 Temmuz saldırısıyla tırmanan süreçte, Doğu Akdeniz’den, terör örgütleriyle Suriye’nin kuzeyinden yönelen küresel kuşatmaya karşı istiklal davasıdır.

Boyun eğmeyeceğiz… Boyun eğdirmeyeceğiz…   

Önerilen Haber

Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Sistemi ve Paralel Kabine

72 saatlik gelgitli kriz sonrası 6’lı masanın geçiş sürecinin yol haritası ortaya kondu. 12 maddelik …