Anasayfa / Köşe Yazıları / Polis Akademisi Covid-19 Raporu ve Yeni Güvenlik Anlayışı

Polis Akademisi Covid-19 Raporu ve Yeni Güvenlik Anlayışı

Covid-19 salgını, küresel düzeyde çeşitli boyutlarıyla irdelenmesi gereken sonuçlar üretmeye devam ediyor.

Yaşadıklarımız, dinamik bir sürecin içinde cereyan ediyor. Bu nedenle de her geçen gün yeni bir durumla karşılaşma ihtimalimiz, belirsizliğin ürünü olarak çok muhtemel bir tabloya işaret ediyor.

Bir yandan Sağlık Bilimleri camiası yeterince ve tüm yönleriyle virüsü tanımaya çalışarak, çareler üretmenin çabasındayken, diğer yandan virüsün ortaya çıkardığı adeta yeni yaşam biçimi ve buna bağlı olarak yeni koşulların ne denli kalıcı değişikliklere yol açıp açmayacağı da geniş bir inceleme ve muhakemeye muhtaç bir durumu yansıtıyor.

Bu noktada, yeni yeni birçok çalışmayla tanışıyoruz. Bizler de kafa yorarak, kendi zaviyemizden ve kendi ilmi zeminimizden nasıl bir değişimin yaşanabileceğini öngörmeye çalışıyoruz.

Her şeyden önce çok açık olarak söyleyebiliriz ki, yeni dönemde güvenlik olgusu, yeniden gözden geçirilerek, sağlık ve gıda başta olmak üzere yeni boyutlarıyla, yeni bakış açılarıyla ele alınması gerekecek. Diğer yandan toplumsal yaşamda birçok değişikliğin ve bunlara bağlı olarak, olumsuz ve olumlu etkilerinin irdelenmesi de bir zorunluluk. Hem bireysel hem toplumsal açıdan psikolojik ve sosyolojik sonuçlara ilişkin irdelemeler, öngörüler, önlemler, yeni düzenlemeler her ülkenin ihmal edemeyeceği odaklanmalar olacak.

Polis Akademimiz, güncel sorunlarda son derece içerikli ve isabetli raporlar hazırlayarak, kamuoyununbilgisine sunuyor. Şimdi de;“Kovid-19 Salgını ve sonrası Psikolojik ve Sosyolojik Değerlendirmeler” başlıklı bir rapor yayınladılar. Doç.Dr.Çoşkun Taştan ve beraberindeki akademik bir grup tarafından hazırlanan raporda ilgi çekici tespitler var.

Raporda; salgın sürecinde ve sonrasında psikolojik ve sosyolojik ne tür değişimlerin yaşanabileceği etraflıca ele alınmış. Güvenlik konusunda bireysel özgürlüklerle, toplumsal güvenlik açısından yeni dönemin ikilemlerine dikkat çekilmiş. Sosyal güvenlik ve küresel sağlık yönetimi konusunda kaçınılmaz değişime işaret edilerek, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere, küresel teşkilatların durumu ve bazı ülkelerin sağlık sistemlerinin zaafları irdelenmiş. Raporda;”Örneğin nüfusunun yaklaşık %9’unun sağlık sigortası olmayanABD’de sağlık sigortası olmayan kişilerin Kovid-19 hastalığına yakalanmaları durumunda sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıp yararlanamayacağı konusu, bir paradoksu ortaya çıkardı” denilerek, bu durumun yeni bir sağlık güvence sistemini zorunlu kılacağına işaret edilmiş.

Raporda tehdit ve güvenlik alt başlığı altında; “Siyasal, ekonomik, askeri ve teknik açıdan büyük imkânlara sahip olan ülkelerin salgına bağlı sağlık sorunları karşısında düştükleri zayıf durum, örneğin İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un hastalığa yakalanarak zor günler geçirmesi gibi gelişmeler, küresel düzlemdeki tehdit tanımlamalarında ve buna bağlı olarak güvenlik yaklaşımlarında belirgin bir değişimi de beraberinde getirecektir. Bu değişim iki yönlü olabilir:

1. Terör örgütleri devletlerin bu konudaki zayıflığını değerlendirerek kendi açılarından bu durumu bir avantaja dönüştürebilir ve gelecek yıllarda terör eylemlerinde biyolojik silahlara yer verebilirler.

2. İkinci olarak, terör örgütlerinin bu tür yollara başvurma ihtimalinin belirmesi devletlerin tehdit anlayışlarında değişimi beraberinde getirebilir.

Bu değişim, intihar bombalarının güvenlik anlayışı ve güvenlik teknolojileri üzerindeki etkisine benzer bir etkiyle kendisini gösterecektir. Nano-teknolojinin, biyo-kimyasal temelli teknolojilerin ve yapay zekanın kullanıldığı güvenlik teknolojilerinin büyük önem kazanacağı söylenebilir” tespitleri yapılmış. (Raporun tamamını, Polis Akademisi’nin web sitesinden okuyabilirsiniz.)

Polis Akademisi Başkanı olarak görev geldiği günden itibaren; FETÖ’nüntahribatının süratle onarılması, kurumun ayağa kaldırılması, hakkettiği saygınlığa taşınmasında büyük emek veren Prof.Dr.Yılmaz Çolak ve ekibini yürekten tebrik ediyoruz. Başarıları daim olsun… 

Önerilen Haber

Emperyalizmi heyecanlandıranlar

Emperyalizmin heyecanı artmış durumda. Daha önce sıkça yazdığımız ve vurguladığımız gibi 2023 seçimine ilişkin yaptığı …