Anasayfa / Köşe Yazıları / Emperyalizmin maskeli tetikçileri

Emperyalizmin maskeli tetikçileri

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılarak ortaya konulan alçaklığın, rezilliğin, çirkinliğin bireysel çılgınlık olarak nitelendirilmesi meselenin özünü asla yansıtmaz. Yapılan alçaklık, insanlık utancı olarak Batı’nın karnesine yeni bir kara leke olarak eklenmiştir.

Zira o Batı ki; kendinden olmayanı ötekileştirmekten vazgeçmeyen, bunu da kendini tarif etmenin en kestirme yolu olarak seçendir ve sömürge damarını köreltemeyendir.

Bu yüzden de, dün olduğu gibi bugün de karnesine yeni kara lekeler işlemeye devam etmektedir.

Batı tarihine işlenen; müstemleke, kolonyalizm, kölelik, sömürgecilik, emperyalizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi utanç başlıklarının bugünde aynı reflekslerle, aynı nedenlerle, çeşitlenen yol ve yöntemlerle varlığını koruyor olması, Batı’nın medeniyet bunalımıdır.

İslam düşmanlığı yapmak, emperyalist iştahı eksiltmeden sürdürmek, bugününe ve geleceğine hükmedemediği ülkeleri “demokrasi dışı” tayin etmek, kontrol edemediği liderleri “diktatörlükle” yaftalamak, Batı’nın körelmeyen sömürü damarının dışavurumudur.

Bugünlerde önce İsveç’te, sonra Hollanda’da Kur’an-ı Kerim üzerinden İslam düşmanlığı yapanlar, buna seyirci kalanlar, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef haline getirme çabasını güdenlerdir. İsveç’te yaşanılan alçaklığın takviyesini hemen terör örgütü PKK yerine getirmiş ve aynı sahnede rolünü oynamıştır. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı maketini yaparak, onun üzerinden çirkin saldırıyı yapan PKK terör örgütüne dokunmayan İsveç yönetimi de aynı sahnenin bir başka oyuncusudur.

Yine bugünlerde; ABD’de, İngiltere’de yayın kuruluşları üzerinden Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef alınması da aynı sahnenin çirkin rolleridir. Rolleri de, sahneyi de belirleyen; Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesinden rahatsızlık duyan, emperyalizm ve onun uzantısı şer heveslileridir.

O şer hevesliler ki; Türkiye’ye bugüne kadar yapılan küresel saldırıları, küresel kuşatma çabalarını yok sayanlarla, direne direne, çarpışa çarpışa devam eden istiklal mücadelesini görmezden gelenlerle kol kola girerek, onları emperyalizmin maşalığına sevk edenlerdir.

Hep hatırlatırız ki; “şeytanın en büyük hilesi; dünyayı var olmadığına inandırmaktır.” Emperyalizm de öyledir. Dünyaya var olmadığına inandırmak için, olmayanı varmış gibi, var olanı yokmuş gibi göstererek, neyin doğru olduğu değil, halkın neye inandırıldığı önemlidir hedefiyle çalışmasıdır. Bunu da; devşirdikleriyle, plastik suratlılarıyla, mankurtlaştırdıklarıyla yerine getirir.

” Dış güçler”, “dış mihraklar” vurgularını müstehzi ifadelerle anarak, emperyalizmin varlığını maskelemeye çalışanlar, emperyalizmin maskeli tetikçileridir.

Bugünlerde; emperyalist odakların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alması, seçim sürecinde Erdoğan’a aman yaramasın diye çırpınanlar da aynı çizginin paydaşlarıdır.

Bu zatlar için; Türkiye’ye karşı terör örgütlerinin arkasındaki emperyalizmin, Türkiye’nin milli teknoloji hamlelerini köreltmeye çalışan emperyalizmin, Türkiye’nin Mavi Vatan’da haklarına karşı düşmanlık besleyen emperyalizmin varlığının bir önemi yoktur.

Bu zatlar isterler ki, emperyalizmin yaptıkları, yapmak istediklerinden hiç söz edilmesin, adı hiç anılmasın, asıl düşmanlığın kaynağı olduğu hiç belirtilmesin. Böylece halkın anti-emperyalist damarı köreltilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan halkın desteğinden yoksun bırakılsın.

Sonuç olarak bu zatlar; emperyalizmin saldırılarından değil de, bu saldırılar nedeniyle halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında kenetlenmesinden rahatsızlar.

Taşıdıkları maskeler, rahatsızlıklarını gizleyemiyor…

Önerilen Haber

Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Sistemi ve Paralel Kabine

72 saatlik gelgitli kriz sonrası 6’lı masanın geçiş sürecinin yol haritası ortaya kondu. 12 maddelik …