Anasayfa / Köşe Yazıları / Sömürgeci damar işbaşında – Akşam Gazetesi

Sömürgeci damar işbaşında – Akşam Gazetesi

Küresel çıkar odakları yine işbaşında. Batı’nın köreltmediği, köreltmeye de niyetinin hiç olmadığı sömürgeci damar ve refleks yine devrede. Bu damarın üç durumda hareketlendiğini unutmamak gerekir. Birincisi, sömürü alanlarına yönelik alan daralması riskiyle karşılaştıklarında, ikincisi; domine ettikleri uluslararası sistemi zorlayan yeni güçlerin sahne alma çabalarının artmasıyla, üçüncü ise; özellikle bu güçlerin kendisinin müzahir olmadığı yeni işbirlikleri, ittifaklar, yakınlıkların ortaya çıkmasıyla sömürgeci damar harekete geçer ve hamleler peşi sıra gelir.

Böyle bir atmosferde ilk önce ayrışmalar, dağılmalar, ufalanmalar teşvik görür, destek bulur. Bunun için en çok kullanılan kavramlar zaman içinde en fazla yıpratılan ve maskeli içeriğiyle zedelenen kavramlar olur. Demokrasi, özgürlük, insan halkları, bağımsızlık, halkların kendi kaderini tayin hakkı gibi son derece kıymetli, değer ifade eden kavramlar sinsi planların, çıkar hesaplarının, karanlık ve çoğu zaman da kirli ajandaların elinde, dilinde, eyleminde tüketilen, buruşturulan, kullanılan ve kirletilen değersiz ifadelere dönüştürülür.

Sömürgeci damarın başarısı; göz diktiği coğrafyadaki uzantıları, mızrak uçları, taşeronlarının etkinliği, çabası ve bu çabanın sahtelik düzeyiyle elde edilir. Sahtelik ne kadar örtülebilir, gizlenebilirse başarı o kadar kolay ve yakın olur.

Sömürgeci damarın haz etmediği şey; sömürü alanlarında oluşabilecek yakınlaşmalar, ortak kaygıda, ortak gelecekte başarılabilen buluşmalardır. Bu zeminde özellikle mazlum halkların, dostlukları mercek altındadır. Bu mercek şer üretimine rehberlik eder. Aranan şey, fitne kaynaklarıdır. Bu noktada en ufak potansiyel değerlendirilir. Küçükse büyütülür. Zira sömürü alanlarında fitne tohumlarına daima rastlanır.

Sömürgeci damar için yerli olan, köklü olan, o toprağa ait olan tüm karakterler ve birikimler hedeftir. Zayıflatılması esastır. Halkları etkileyen, onlara özgüven ve umut aşılayan, teslim alınamayan her aktör risktir. Sömürgeci damar için yapay çelişkilerin sürekliliği ve daima çatışma potansiyeli taşıması vazgeçilmez arzudur. Geçimsizliklerin büyütülmesi, uzlaşmaz kılınması esastır. Halkaların kardeşliği, birlik ruhu, mazlum milletler dayanışması gibi vurgular son derece tehlike ve dillerden uzak, niyetlerden köreltilerek uzaklaştırılmalıdır.

Sömürgeci damar için kolayca kontrol edilemeyen ülkenin özellikle kontrol edilebilir aydınları kıymetlidir. Sistematik devşirmelerle, kişisel ödüllendirmelerle, boyunlarına geçirilen kementlerle algılar onlardan sorulur. Gerçeklerin önüne algıları yerleştirmek ve bunu yaygınlaştırmak onların görevidir. Onlar için kolayca teslimiyet esastır. “Biz başaramayız”, “dünya ne der”, “herkesi karşımıza alırız”, “bize yaptırmazlar ” vurguları dillerinden düşmez. Bu yolla çaresizliği kalıcılaştırmaya, genetiğe dönüştürmeye çalışırlar.

Sömürgeci damar Suriye’de, Irak’ta yine sahnede, yine halkların bir arada barış içinde yaşamalarını, kendi değerlerine, kaynaklarına topraklarına sahip çıkma iradelerini dinamitliyor. Oyun kadim. Sahne kadim. Yenilenen piyonlar, yenilenen araçlar medeniyet topraklarını bölmeye, mazlum halkları düşmanlaştırmaya, geleceklerine hükmetmeye devam ediyor.

Mazlum halklar bütünleşerek, bu kadim oyunu bozmadıkça, kendi topraklarına geleceklerine sahip çıkamadıkça, başkalarının çıkarlarının uzantısı olmaktan kurtulmadıkça kadim medeniyet toprakları gözyaşlarıyla, kanla sulanmaya devam edecek…

Önerilen Haber

Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Sistemi ve Paralel Kabine

72 saatlik gelgitli kriz sonrası 6’lı masanın geçiş sürecinin yol haritası ortaya kondu. 12 maddelik …