Anasayfa / Köşe Yazıları / Yerli ve milli olmak nedir? (Akşam Gazetesi)

Yerli ve milli olmak nedir? (Akşam Gazetesi)

Yerli ve milli olmak; hangi etnik köken ve inanç aidiyetine sahip olunursa olsun esas olan, yaşadığın topraklara ve onun değerleriyle yoğrularak kimliklenebilmek ve insanlık dairesine bu değerleri taşıyarak kendi topraklarının kıymetini temsil edebilmektir.

Yerli ve milli olmak; kendin olmak, başkalarının taklitçisi değil, kendi kültürünün temsilcisi olmak ve onunla evrensel sahnede paylaşımcı olmak, evrensel düzeyde onunla kültürel ve toplumsal alışverişe girebilmektir. Yerli ve milli değeri taşımadan evrensel sahnede yer tutabilmenin saygın olabilmenin zorluğunu kavramaktır. Ve her taklidin aslını güçlendirdiğini unutmamaktır.

Yerli ve milli olmak; kendi halkına ve değerlerine yabancılaşmamak, onun istikbali ve istiklali için her daim her fedakarlığı yapabilmek ve bireysel çıkarlarını ülke ve millet çıkarlarının önüne koymadan ülke ve millet çıkarlarıyla buluşabilme bilincini, becerisini ve duyarlılığını gösterebilmektir.

Yerli ve milli olmak; ülke ve millet bütünlüğünü esas alarak, farklılıklarımızı zenginliğimiz sayarak, kimseyi ötekileştirmeden, yok saymadan aynı teknenin hamuru, aynı bedenin ayrılmaz parçaları olarak, hep beraber Türkiye’yiz diyebilmektir.

Yerli ve milli olmak; başkalarının oyununa gelmemek, hiçbir tuzağa düşmeden, dışarının uzantısı, başka güçlerin çıkarlarının taşeronu, piyonu, oyuncağı, mızrak ucu olmamaktır.

Yerli ve milli olmak; tarihten bugüne Alpaslan ve Selahaddin’in bugün yaşayan evlatları olarak ortak yazgıda, ortak inançta, ortak değerlerde buluşarak Anadolu’ya sımsıkı sarılmaktır. Ve Çanakkale ruhunu asla unutmamaktır.

Yerli ve milli olmak; ülkesini her türlü vesayetten uzak tutmak, dış güçlerin oyuncağı ve maşası durumundaki taşeron örgütlerin tuzağına düşmemek, oynanan oyunların farkına varmaktır.

Yerli ve milli olmak; hiçbir zalim güç karşısında eğilmeden, başı dik onurlu ve insanlık adına tüm mazlumlarla dayanışmak, onlara nefes olabilmek, uluslararası düzenin ikiyüzlülüğüne, çifte standardına hayır diyebilmek, dünyanın beşten büyük olduğunu haykırabilmektir.

Yerli ve milli olmak; sahici ve samimi olmaktır. Çarpıtmadan, perdelemeden, algılarla oynamadan, maskelemeden her şeyi adıyla çağırabilmek, her kavramı ve olguyu yerli yerinde kullanabilmektir. Yani; teröre terör, terör örgütüne terör örgütü, sömürgeciye sömürgeci, darbeciye darbeci, zalime zalim diyebilme samimiyeti ve cesaretini göstermektir.

Yerli ve milli olmak; ülkesi için çalışmak, IMF gibi küresel baronların kurum ve uzantılarından, lobilerinden ülkesini kurtarmak, milli sanayisini geliştirmek, yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle ve 2023, 2053, 2071 gibi uzun soluklu stratejik hedefleriyle güçlü Türkiye kararlığını ortaya koymaktır.

Yerli ve milli olmak; bir pergel gibi olmaktır. Bir ucuyla yaşadığı topraklara sımsıkı bağlanmak, diğeriyle dünyaya açılmayı başarmaktır. Kendi değerlerini koruyarak dünyayla hemhal olabilmektir.

Yerli ve milli olmak; tarihine sahip çıkmaktır. Tarihin çakılı bilgi yığını olmadığı, aslında yaşayan değerler manzumesi olduğunu ve tarih bilincinin önemini kavramak, genç nesillerle buluşmasını sağlamaktır. Bir gücün geleceğinden korkuluyorsa önce o gücün genç nesillerinin tarihle olan bağı kesilir gerçeğini bilendir ve buna izin vermeyendir.

Yerli ve milli olmak; Türkiye için söylenmiş olan; ”Soldukça sulanmalıdır, yükseldikçe budanmalıdır” şer beklentisini her daim hatırlamak ve bu beklentiyi boşa çıkarmak için her koşulda yılmadan gereğini yapmaktır.

Ve yerli ve milli olmak; Türkiye’nin Türkiye’den yönetilme kararlılığını, inancını, inadını sonsuza kadar sürdürme yeminini etmektir…

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederim…

Önerilen Haber

Siyasette “Normalleşme” diyenler ve olması gerekenler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme talebiyle başlayan siyasette yumuşama veya normalleşme sürecinin …