Anasayfa / Köşe Yazıları / FETÖ’nün kamusal mal ve hizmetleri kullanımı – Akşam Gazetesi

FETÖ’nün kamusal mal ve hizmetleri kullanımı – Akşam Gazetesi

FETÖ’ ye yönelik mücadele henüz neticelenmedi. Ancak alınan mesafe son derece önemli. Bu noktada özellikle elde edilen bilgilerin ışığında örgütle ilgili birçok hususun aydınlanması gerekiyor. Bu konuda yapılması gerekenlerin bir hayli fazla olduğu kabul edilmeli. Örgütün çalışma mekanizması, nihai hedefleri ve bağlı olduğu aidiyetler ve otoriterlerin kimler olduğu gibi çok sayıda aydınlanması gereken hususun olduğu açıkça görülüyor.

Bilhassa örgütün başlangıç, gelişim ve yükseliş evreleri ayrı, ayrı ele alınarak nihai hedefi doğrultusunda benimsediği yol ve yöntemlerin saptanması büyük önem taşıyor. Böylece örgütün ucunun nereye dayandığı, arkasında asıl küresel baronların kimler olduğu hususunun aydınlanmasında mesafe alınabilir.

Bugün açıkça görülüyor ki, bu örgüt bir den fazla işleve sahip. Her şeyden önce bir casusluk şebekesi ve organize bir suç örgütü. Aynı zamanda silahlı bir terör örgütü ve özellikle ordu içindeki yapılanmasıyla gladyo tipi derin bir yapılanma. Bu yapılanmanın içinde yabancı istihbarat ağlarının konumlandığı ve yönlendirici rol üstlendiği ve buna bağlı olarak da devlet içinde yasadışı devlet yapılanması niteliğine sahip bir hücre örgütlenmesi.

Bu derin yapılanma; ucu başka ülkelere dayanan ve bu haliyle başka ülkelerin derin devleti olarak işlev üstelenen bir yapılanma. Bu örgütün küresel networkü de mutlaka deşifre edilebilmeli.

Bu çaba kuşkusuz çok daha zahmetli ve zaman alıcı bir uğraşı gerektirebilir ancak son derece hayati önem taşıyor. 170 ülkede 180 milyar dolarlık bir karanlık finans ağının içinden geçenler ve mevzilenenler, bu ağın asıl yönetimini üsteleneneler ve onların örgütün elebaşına biçtikleri rol berraklaşmalı. Bu hususta hassasiyet taşıyan herkesin üzerine düşen görevi koşulsuz ve tereddütsüz yerine getirmesi bir zorunluluktur.

Bu noktada çok kıymetli bir çalışmadan bahsetmeliyiz. Polis Akademisi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan’ın kaleme aldığı; “FETÖ ve PKK Bağlamında Terör Amaçlı Kullanılan Kamusal Mal ve Hizmetler” başlıklı çalışma bir araştırma raporu niteliğinde ve son derece özgün saptamaları ve araştırma verilerini içeriyor. Bu çalışmada, FETÖ ‘nün bir yasadışı bir örgüt olarak devleti ele geçirme pratiği tüm veçheleriyle irdelenmiş ve çarpıcı sonuçlara ulaşılmış. Bu son derece kıymetli çalışmada; FETÖ’ nün kamusal mal ve hizmetleri örgüt çıkarları adına zaman içinde sabırla, içten içe her türlü sahteliğe ve yolsuzluğa başvurarak nasıl ele geçirdikleri ortaya konmuş ve bu çabada kullandıkları yol ve yöntemler izah edilmiş.

Kamuya yerleştirdikleri yüz binlerce örgüt elemanlarının maaşlarından yapılan kesintilerle, himmet adı altında toplanan haraçlarla ve kamu mal ve hizmetleri örgüt çıkarları adına kullanarak örgütün hem finans alt yapısı güçlendirilmiş hem de insan kaynağı ihanet şebekesi ağının hizmetine sokulmuştur.

Söz konusu bu araştırmanın mutlaka herkes tarafından okunmasını ve irdelenmesini öneririm.

Bunun gibi daha birçok araştırma, bilimsel tez ve yayınlar üretildikçe, hem FETÖ gerçeği hem de 15 Temmuz’un gerçek anlamı çok daha iyi anlaşılacaktır.

15 Temmuz direnişinin yeni bir dirilişe işaret ettiğini anlamamız gibi…

Önerilen Haber

Siyasette “Normalleşme” diyenler ve olması gerekenler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme talebiyle başlayan siyasette yumuşama veya normalleşme sürecinin …