Anasayfa / Köşe Yazıları / Değişen Uluslararası Ortam ve Yeni Hükümet Sistemi – Akşam Gazetesi

Değişen Uluslararası Ortam ve Yeni Hükümet Sistemi – Akşam Gazetesi

Uluslararası sistemin her geçen gün sıkışan, bunalan ortamı, değişim sancılarına işaret ediyor. Güç mücadelesinin sistematiğinde büyük oynamalar olmadan, yöntemler ve araçlardaki değişimin sonuçları alınmaya çalışılıyor. Güç mücadelesinin başat aktörleri olan devletler, özellikle mevcut güçleriyle sistemin çarklarını elinde tutan devletler, statükolarını korumanın refleksiyle hareket ediyor, konumlarını koruyarak güçlendirebilmek için özelliklede yeni güçlerin sahne almasının hazımsızlığıyla mümkün olan her yolu kullanıyorlar.

İçinde bulunulan bu dönemde; yeni güçlerin yükseliş sürecine girmeleriyle güç arenasında pozisyon edinme uğraşları, mevcut statükocu güçleri her geçen gün artan oranda rahatsız ediyor. Çünkü uluslararası sistemde sahne almaya çalışan yükselen güçlerin dinamizmlerine karşın, kendileri durağan bir evreye giriyor. Böylesi bir dönemde Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş çabası, uluslararası sistemin güç mücadelesinde yaşananlara karşı güçlü bir değişim anlamına geliyor.

Bugün geleceğine sahip çıkmak isteyen, gücünü tahkim etmek ve ilerilere taşımak isteyen, yeni dönemin yükselen gücü olma kararlığını sürdürmek isteyen Türkiye için yeni bir yönetim sistemine öncelikle, ivedilikle ihtiyaç var.

Türkiye’nin son 15 yıldır aldığı mesafe ve geldiği seviye, türlü engellemelere rağmen gerçekleşti. Güçlü liderliğin, halka kurduğu dolaysız gönül ve zihin bağının etkisizleştirilemeyen güçlü bütünleşmesiyle bu engellemeler hep püskürtüldü. 15 Temmuz’da da böyle oldu.

Türkiye’yi bölüp, parçalamaya, kaotik bir atmosfere dönüştürmeye çalışan FETÖ İhanet şebekesinin kanlı darbe kalkışmasına karşı Türk milleti, gönülden bağlı olduğu lideriyle sarsılmaz bir bağla bütünleşerek, canı pahasına istiklalini ve demokrasisine sahip çıktı.

Bu direnişten yeniden dirilişin inancı, azim ve kararlığı doğdu. Bunun için yeniden gücümüzü toparlamak, yeniden tüm kurumlarımızı güçlü kılmak ve tüm bu kurumlarımızın yerli ve milli karakterini sarsılmaz hale getirerek, birbirine sımsıkı bağlayarak, milletle bütünleşen bir devlet işleyişine geçmek bir zorunluluk haline geldi.

Bir gücün yükselişini sürdürebilmesi için; iç bütünleşmesinin kuvvetli olması, derin-paralel tüm ihanet şebekelerinden, iradesi millete bağlı olmayan tüm vesayet unsurlarından arınması, dış hamlelere, manipülasyonlara, operasyonlara, müdahalelere karşı çelik gibi olması kaçınılmaz zorunluluktur.

Bugün uluslararası ortamın yeni döneminde milletlerin rolleri ve etkinlikleri göz ardı edilemez, talepleri ve güçleri istenilse de kolayca bastırılamaz. Bu durum yeni dönemde milli politikaların yeniden ivme kazanmasına zemin hazırlıyor. Yükselen güçlerin bu konuda çok daha hassas olmaları, devlet-millet bütünleşmesini güçlü kılmaları, hiçbir dar kadro yapılanmasına, çıkar odaklarına, siyaset dışı aktörlerinin siyaset mühendisliğine geçit vermemesi gerekiyor.

Uluslararası ortamın bu değişen doğası içinde, Türkiye; geleceğine sahip çıkma kararlılığındaysa, yükselen güç olmayı sürdürme inancındaysa asla bir daha hükümet kurma ve sürdürme krizleri yaşamaması, siyaset dışı ve millet dışı iradelerin yönetim çarklarına hükmedememesi, en ufak bir gölgelerinin düşmemesi, bu unsurların tüm dokularıyla bütünüyle köreltilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle, siyasete alan açılıyor, millet ile devlet arasına iradesi millete bağlı olmayan hiçbir unsur giremiyor, sızamıyor. Yeni sistem önerisinde; cumhurbaşkanı hükümetini kuruyor, kendi başarısı adına en mahir ekibiyle; bakanları, yardımcıları, üst düzey bürokratlarıyla bir ekip olarak geliyor, bir ekip olarak halka hizmet ediyor ve yine bir ekip olarak süreleri dolduğunda milletin kararıyla görevleri sona eriyor. Hızlı, dinamik, güçlü bir karar mekanizmasıyla, yasamanın güçlü ve etkin yeni yapılanmasıyla, yargının doğrudan milletle kurulan bağıyla ve böylece bağımsızlığını pekiştirecek tarafsızlığıyla dış müdahalelere kapalı, devleti milletiyle bütünleşmiş, zorlama, etkisiz, cılız kurulan koalisyonların kaçınılmaz krizlerinden arınmış güçlü bir yeni yönetim modeline kavuşuyor.

Önerilen Haber

Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Sistemi ve Paralel Kabine

72 saatlik gelgitli kriz sonrası 6’lı masanın geçiş sürecinin yol haritası ortaya kondu. 12 maddelik …