Anasayfa / Köşe Yazıları / Beka meselesi nedir?

Beka meselesi nedir?

Türkiye’nin yakın zamanda yaşadıklarından yansıyan bir sonuç olarak beka meselesi, özellikle ülkeyi yönetenlerin ve Cumhur ittifakında buluşanların üzerinde hassasiyetle durdukları bir olguya işaret ediyor. Terör örgütleriyle Türkiye’ye diz çökertmeye çalışanların her türlü kirli, karanlık planlarının dışa vurumu olarak yaşadıklarımız hepimiz için bekamız için sorumluluklarımızı netleştiriyor.

Ne yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı, niçin yaşadığımızı anlamlandırma gayretini göstermeyenler için beka meselesinin esasının altı bir kez daha çizilmelidir.

Nedir beka meselesi?

Her şeyden önce beka demek varlığını korumak, bulunduğu topraklarda kalıcılaşmak, tehditlere karşı dirençli olmak demektir. Türkiye’nin beka meselesi, yüzyıllık meselesidir. Tarihi bir hesap, kitap işidir. Bulunduğu coğrafyanın bereketinin, göz kamaştıran potansiyelinin çekim gücünün ürettiği dış ilginin zemin hazırladığı riskler bütünüdür. Ülke tarihinin her aşamasında diri, canlı bir hassasiyet ölçüsüdür. Türkiye’yi merkez alan, Türkiye’yi Türkiye’den yönetme inancının, direncinin ve kararlılığının varlığıyla ortaya çıkmış küresel kuşatmanın karşısındaki direnç noktamızdır.

Beka meselesi; Türkiye’nin istiklal yürüyüşünün kararlılığıdır. Türkiye’nin küresel aktör olma ısrarının, inancının azminin birikimidir. Beka meselesi; her türlü güçlüğe göğüs germek, zorluklar karşısında yılmamak, her türlü küresel kuşatmayı püskürtmenin yeminidir. Terör örgütleriyle Türkiye’ye diz çöktürtmenin şer çabası karşısında “ya istiklal ya ölüm” diyebilenlerin haykırışıdır.

Yüksek teknolojiyi üreten, milli güç unsurlarını kuvvetlendiren, dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, hiçbir muhtaçlığa zemin hazırlamayan stratejik birikime dayalı, sabırla, kararlılıkla güç biriktirme sürecinin adıdır. Beka meselesi; Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’yi kuşatmaya çalışanlara, bu bölgede terör koridorları, garnizon devletçikleri üretmeye çalışanlara karşı tavizsiz, koşulsuz karşı duruşun direncidir. FETÖ ihanet şebekesinin tüm kripto unsurlarına ve küresel ağının hâlâ diri, canlı olan yapılanmasına karşı yılmadan, usanmadan mücadele azminin adıdır.

Beka meselesi; her seçim döneminde Türkiye’nin Türkiye’den yönetilme kararlılığını zayıflatabilme çabalarına karşı Türkiye sevdasının kararlılığıdır. Beka meselesi; Türkiye’nin emperyalizme, küresel sömürü baronlarına karşı mazlum halkların nefesi, özgüveni, direnci olmanın kararlılığıdır. Beka meselesi; Türkiye’nin yeniden milli mücadele, yeniden Çanakkale ruhunun dirilişidir. Beka meselesi; geleceğine sahip çıkma bilinci, geleceğini başkalarının boyunduruğuna sokmamanın direncidir. Beka meselesi; şuur işidir, uluslararası ortamın bir bilek güreşi sahası olduğu gerçeğinin kavranmasıdır.

Beka meselesi; algılarla gerçekleri örtmeye çalışanların maskelerini indirmenin mücadelesidir. Beka meselesi; millet iradesine saygı duymayanların, zorbalıkla, kaosla, fitne fesatla, ayrıştırmalarla iç çekişmeleri, iç çatışmaları üretme çabalarına karşı duruşun kararlılığıdır.

Beka meselesi; tüm bu hakikatler ortadayken, hiç kimsenin kendi şahsi çıkarının ihyası için kullanabileceği, siyasi hokkabazlığının malzemesi yapacağı bir araç da değildir.

Beka meselesi; yüreğiyle, zihniyle bu topraklara bağlanmışların bağımsızlık ruhunun yükselişidir. Ve 15 Temmuz destanının gölgelenmesine, önemsizleştirilmesine karşı dimdik duruşun adıdır.

Önerilen Haber

Dağılmış masanın ve ‘sırttaki hançerlerin’ seçim yansımaları

Yerel seçim gündemi, partilerin adaylarını açıklamalarına odaklanmış olarak seyrini sürdürüyor. Cumhur ittifakının adaylarının çok büyük …