Anasayfa / Köşe Yazıları / Yeni anayasa ihtiyacı ve MHP’nin önerisi

Yeni anayasa ihtiyacı ve MHP’nin önerisi

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, hazırladıkları 100 maddeli anayasa taslağını kamuoyuyla paylaştı.

Öncelikle Cumhur ittifakının paydaşı AK Parti ile ele alınacak olan taslak, diğer partilerin de görüşlerine sunulmuş oldu. Gerçi CHP ve İP bulundukları çizginin bir gereği olarak, hemen istemeyiz tavrını ortaya koydular. Oysa kendilerinin ve örtülü ortakları HDP’nin anayasa taslağı hazırlama çabaları bilinmekteydi.

MHP’nin taslağıyla ile yakında açıklanacak AK Parti’nin taslağı birlikte ele alınarak, Cumhur ittifakının ortak bir anayasa metni ortaya çıkacaktır. MHP’nin hazırladığı anayasa taslağında önemli hususların altı çizilmiştir. Her şeyden önce mevcut anayasanın çoğu değişmiş olmakla birlikte, askeri darbe ürünü olduğu unutulmamalıdır.

Anlam bütünlüğünü taşıyan, yeni hükümet sistemiyle bütünleşmiş, tamamen milli iradenin eliyle oluşturulmuş ve onaylanmış sivil bir anayasaya ihtiyaç vardır.

Nitekim MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, yeni anayasa ihtiyacını şu önemli saptamalarla ortaya koymuştur;

“İlk olarak, milli ve manevi müktesebatımızla çelişmeyen, yeni yönetim sisteminin doğasıyla katiyen çatışmayan, aynı zamanda Türkiye’nin dünyada yükselen güçlü rolünü destekleyecek yeni bir anayasaya ihtiyaç ileri düzeydedir.

İkinci olarak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ‘demokratik ve sivil nitelikli bir anayasa’ yapma fırsatı doğmuş, siyaset kurumu ve sivil toplum kuruluşları tarih huzurunda sorumluluk altına girmişlerdir. Cumhuriyet’in 100’üncü yılı, çoğulcu, katılımcı, kapsayıcı ve demokratik usullerle yeni bir anayasa hazırlamak için büyük bir ‘şevk, heyecan, ilham kaynağı’ olarak önümüzdedir. Kaldı ki, bu değerlendirmemizin hilafına görüş beyan eden henüz hiç kimse, hiçbir siyasi parti veya sivil toplum kuruluşu da çıkmamış, görülmemiştir.

Üçüncü olarak, darbeci bir özelliğe sahip ve Parlamenter Sistem’in mantığına göre yapılmış mevcut anayasa ile 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası yönetim hayatımıza giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani, Türk Tipi Başkanlık Modeli arasında onarımı, tamiri ve telafisi imkânsız bir çelişki ve uyumsuzluk yumağı söz konusudur. Bu çelişkinin yeni bir anayasa marifetiyle süratle aşılması acildir, elzemdir. Bahsettiğim bu uyumsuzluğu ortadan kaldırmak, başkanlık sistemini kurumsallaştırmak, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 100 maddelik yeni anayasa yapmak, Türk milletine vefa borcumuz, demokratik görevimizdir.”

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı gibi, yeni hükümet sisteminin kurumsallaşması ve daha hızlı bir şekilde olgunlaşması için yeni anayasa şarttır. Zira yeni sistemin doğrudan millet iradesine dayanan anlayışının ruhu, anayasaya da yerleşmelidir. Yürütmeyi ve yasamayı doğrudan seçen millet iradesi, anayasanın oluşumda da doğrudan belirleyici olması gerekir. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin; “Bu coğrafyada tam bağımsız yaşayacaksak, onuruna düşkün bir millet olarak asgari değerlerin ortak paydasında buluşmak mecburiyetindeyiz” hatırlatması çok kıymetlidir.

Zira hep ifade ettiğimiz gibi esas olan iç cephemizdeki bütünlüğümüzdür.

O vakit geliniz; küresel şer odakları ve içimizdeki uzantılarına karşı iç cephemizi tunç kılmanın kaçınılmazlığıyla, tam bağımsız Türkiye sevdamızla Cumhuriyetimizin 100.yılına, doğrudan milli iradenin eliyle sivil bir anayasayla girelim…

Önerilen Haber

Dağılmış masanın ve ‘sırttaki hançerlerin’ seçim yansımaları

Yerel seçim gündemi, partilerin adaylarını açıklamalarına odaklanmış olarak seyrini sürdürüyor. Cumhur ittifakının adaylarının çok büyük …